ULTRAMARIN.online (svenska)
 
List of corrected or newly included terminology
(Links/references may refer to documents or objects outside of this website and may not be accessible within this context.)
 
 
maritime media & more
 
A
3-slaget tågvirke
ackommodation
adiabatisk
Adriatiska havet
afgångsplats
akter om
akter ut
akterlantern
akterlucka
akterspegel
ända
Andamansjön
ankarboj
ankare°
ankargrejor
ankarlantern
ankarring
ankarring
ankarstock
antarktikluft
Antarktis
Antarktiska oceanen°
Arkimedes princip
arkipelag°
Arktis
Arktiska havet°
artighetsflagg
Atlanten
Atlantiska havet
avdrift
azimut

B
båk°
båt
båtshake°
babord
bagband
balkvägare
Barents hav
bäring
barlast
barlastport
Beauforthavet
behållen distans
behållen kurs
beknipa
belägga
Berings hav
Berings sund
bestick
bestick
beting
betingbult
bidevind
bifyr°
bilbref
bitumen
bleke
block°
bodmeri
bog
bog
bogspröt
bogvåg
boj
bom
bottenkran
brackvatten
brackvatten
båtshake°
bredd
brottsjö°
bukt
butan
by

D
dävert
dävert
deplacement
destination
deviation
deviationstabell
djublod
djupgående
Dnepr
Dnjestr
docka
docka
Donau°
donkraft
dragg°
driftankare
duckdalbar°
dufva
durk
durk
dyning

E
ebb°
Egeiska havet°
ekolod°
Elbe
enkla upp

F
fallrep°
farled
fender°
fenderlist
fira°
flaggspel
flätflod
flod
flöjt
förhala
förpik
förtöjning
förtöjningsboj
fribord
friskar i

G
gina
ginlöpare
gira
gissa
glattdäck°
gös°
grabräck
gummibåt

H
hækvåg
hålkäl
häck
hakeblåck
halfdä;ck
halwind
hamnkapten
hanefot
haveri
helling
Humboldtströmmen°
hundvakt
hytt

I
inredning

K
kabellängd
kabellarium
kabyss
kaj
kajmästare
kalfatra
kamel
kampane
kapsejsa
kardaniskt upphäng°
kardel°
Karibien
Kaspiska havet
katodstrålerör
kaus
Kentauren
kimming
Kinesiska havet
kink
klameia
klinometer
klys
klysband
knap
knop
kofferdifartyg
koger
koldioxid
kölhala
kölsvin
kolsyra
kompasslinje°
kranbalk
kranbalk
kränga
krapp sjö
kronometer
kryssa
kurs
kurs
kvajla upp

L
låring

läck
landkrabba
landvind
läng
länsa
länspump
lanterna
lätat tågvirke
latitud°
ledlinje
ledmärk
legeringsämne
lejdare°
lekare
levang
lifboj???
livbåt
livlina
lod
lodskott
logg
longitud°
löpande riggen
lov
lovart

M
magnetisk ekvator
mantågsstøt
mareld
märlspik°
mast
maststeg
meridian
missvisning
mistlur@
Moçambiquekanalen
moln
monsun

N
nat
nautisk mil
niptid
Nordsjön°
Norra ishavet°

O
om lä
ombord
ombordläggning
Östasien°
Österrike

P
på grund°
på grund°
passad°
pentry
plana
Plimsolls märk
polarfront
position
purra
pyts

R
rank
ratt
redd
redningsvest°
reling
Rhen°
roder
ror
rorgänger
rorsman
röstjärn
ruff
rulla
rumstemperatur
rundholt

S
saltvatten
schackel°
Schelde
sextant
sjörå
sjösjuka
sjövägsreglerna
skalka
skamfila
skeppet arbetar
skeppsdagbok
skeppsmätning
skott
skralna
skuta
skvättbord
skylight°
slacka
sluss
smul
Södra ishavet
Södra korset
Södra oceanen°
sötvatten
spetsgattad båt
splits
språng
st¨vrör
St. Elms eld
stäv
stek
Stenbocken
sticka ut
stickkoj
stiltje
stormig
streck
styrbord°
styv
subarktiskt klimat
svabel
svaja
Svanen
sydväst

T
talja°
talja°
tidvatten
tidvattenhöjd vid apogeum
tjocka
topplantern°
topptecken
tretje hand
trim
tripton
trissa
tum
tvärs
twärsalning°

U
undanmanöver
utombordare

V
vakare
vantspridar°
vindros
vinshhandtag
vricka