inland and maritime navigation

Vår redaktion planerar olika specialutgåvor av sjöfartsordboken på flera europeiska och utomeuropeiska språk och med speciella områden.

Du kan stödja vårt projekt genom att bli sponsor för Ditt språk i vår flerspråkiga ordbok.

I gengäld erbjuder vi chansen att medverka vid urval av specialområden (skeppsbyggnad, nautik, rätt osv.). Du får också möjligheten att använda arbetet exklusivt för Dina ändamål på grund av individuella avtal.

Kontakta mig personligen om Du är intresserad!

specimen of a sponsored chinese edition  
ULTRAMARIN
Dr. Wolfgang Preikschat

 
   
A - Z Svenska (provisorisk)    
     
©2007 www.ultramarin.nl